Announcements

Επιτυχής συμμετοχή του Εργαστηρίου SKEL στο Athens Science Festival 2016

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε το κοινό για τις δράσεις του Εργαστηρίου SKEL, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Athens Science Festival 2016. Περισσότεροι από 30.000 επισκέπτες, στην πλειοψηφία τους παιδιά και έφηβοι, επισκέφθηκαν τις τρεις ομάδες του εργαστηρίου μας που συμμετείχαν και αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους.

Internships completed by: Ioannidou Poluxeni-Parthena, Melkonian Orestis, Karamanolakis Ioannis & Mpargiampas Konstantinos

Από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο 2016, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες πρακτικές ασκήσεις:

• Ιωαννίδου Πολυξένη- Παρθένα: "Ανάλυση νησίδων CpG σε γονιδιωματικές αλληλουχίες με τη χρήση γράφων ν-γραμμάτων"

• Μελκονιάν Ορέστης: "Υλοποίηση του Functional Reactive Programming (FRP) μοντέλου πάνω στη ρομποτική πλατφόρμα ROS"

• Καραμανωλάκης Ιωάννης: "Ανάλυση ηχητικής πληροφορίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχότοπου σε αστικούς εξωτερικούς χώρους"

• Μπαργιαμπάς Κωνσταντίνος: "Ανάλυση εικόνας βάθους για αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς"

Έως 20/05: τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για το έργο ISS Lab

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Εργαστήριο Εξειδικευμένων Τεχνολογικών Εφαρμογών & Μελετών Πληροφορικής (Intelligent Software Solutions Lab)» (Ε-11969) - Απόφαση 566η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 21-1-2016, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Deadline to apply or register: 
Fri, 20/05/2016

Έως 20/05: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο RADIO

Tο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «RADIO - Robots in assisted living environments: Unobtrusive, efficient, reliable and modular solutions for independent ageing» (E-11918), Grant Agreement No 643892, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως

Deadline to apply or register: 
Fri, 20/05/2016

Έως 20/05: δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για το έργο YourDataStories

Tο Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «YDS - Your Data Stories» (E-11909), Grant Agreement No 645886, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Δύο (2) θέσεις «Software engineer για εργαλεία και υπηρεσίες Web analytics»

Deadline to apply or register: 
Fri, 20/05/2016

Έως 20/05: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο BigDataEurope

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Big Data Europe – Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe’s Societal Challenges» (Ε-11907) το οποίο χρηματοδοτείται από το HORIZON 2020, Coordination Support Action, Information and Communications Technologies (ICT) - Grant Agreement No 644564, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη , διάρκειας (12) μηνών με

Deadline to apply or register: 
Fri, 20/05/2016

Έως 11/05: μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο Μηχανική Μάθηση

Tο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος 'Μηχανική Μάθηση' (Ε-11513) - Απόφαση 399η Συν. Δ.Σ / 18-6-2008, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση έρευνας στη Βιοπληροφορική

Deadline to apply or register: 
Wed, 11/05/2016

Ανακοίνωση αναφορικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 28/04/2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μ. Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι για Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 28/04/2016, θα πρέπει να προσκομίσουν τις Αιτήσεις και τα πλήρη Βιογραφικά τους Σημειώματα το αργότερο μέχρι την Μ. Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Δρ. Κ. Σπυρόπουλος στη διαδικασία επιλογής Επίκουρου καθηγητή

Συμμετοχή του Δρ. Κ. Σπυρόπουλου στην επιλογή Επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ως μέλος της Επιτροπής.

Το ISL βρέθηκε στη Μυτιλήνη με το Εργαστήριο Αρχαιολογικά Γυμνάσματα 2016

Πού είναι τα όρια της Κνωσού;
Ένα workshop που ερευνά τις δυνατότητες οπτικοακουστικών μέσων, παιχνιδιών και τεχνολογίας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκαν οι Αρχαιολογικοί Διάλογοι, μια ανοιχτή εκδήλωση- συνέδριο-καλλιτεχνικό γεγονός γύρω από τις αρχαιότητες και την αρχαιολογία στη σημερινή κοινωνία. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στη Μυτιλήνη από τις 14 έως τις 17 Απριλίου, με θεματική Όρια και Σύνορα.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy