Educational material

Έως 3/12: Υποβολή αιτήσεων για δέκα (10) υποτροφίες με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του ΙΠ&Τ σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Δέκα (10) υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από κοινού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

Έρευνα στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, της Μηχανικής Μάθησης, των Big Data και της Βιοπληροφορικής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3/12/2018

Deadline to apply or register: 
Mon, 03/12/2018

Second Academic Year of MSc Data Science programme kicks off

The MSc Data Science programme kicked off for the second academic year 2018-2019 on October, 1st 2018.

Dr. Vangelis Karkaletsis, Director of the MSc programme welcomed new students to their first semester as well as old ones entering their second year of studies in the third semester.

The event took place at the Library of NCSR ‘Demokritos’ with instructors outlining the courses for the 1st and 3rd semesters. In addition, second year students were given a brief presentation of the proposed topics for their upcoming MSc Theses.

Internships completed by: Giannoukos T, Kokkou M, Manolas D, Mantenogllou P, Melas P, Mpairaktari K, Stamouli C, Thanasoulas G, Mparmpakos P, Zidianakis M, Skarlis V, Topalis C, Giakoumatos A, Fotopoulos P, Kousathanas N, Orfanidi M. & Varsou P.

Από τον Μάϊο έως και τον Αύγουστο 2018, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες πρακτικές ασκήσεις:

• Γιαννούκος Τριαντάφυλλος: Ανάπτυξη και έλεγχος καλής λειτουργίας micro-services for the containarised version of SYNAISTHISI platform.

• Κόκκου Μαρία: Ευρετηρίαση δομών γράφων με στόχο την εύρεση εγγύτερου γείτονα.

• Μανωλάς Δημήτρης: Τεκμηρίωση του containarised version of SYNAISTHISI platform.

• Μαντένογλου Περικλής: Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης στρατηγικής στο σκάκι.

• Μελάς Παντελής: Ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων με μεθόδους μηχανικής μαθήσης.

ΟΜΙΛΙΑ: Machine learning opportunities for a new generation of microwave-based medical devices

Abstract

This talk will present our progress towards two medical devices which we are currently developing using electromagnetic (EM) waves at microwave frequencies. The first device is a non-invasive sensor for monitoring glucose changes for diabetes patients, and the second is a portable scanner for stroke detection and monitoring. Both devices require processing information from signals which depend strongly on the complex interaction of EM waves with the human body as well as environmental factors such as temperature and instrument noise.

Έως 22/6 οι αιτήσεις για το αγγλόφωνο ΔΠΜΣ στην "Επιστήμη Δεδομένων".

Tην Παρασκευή, 25/05/2018, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Επιστήμη Δεδομένων» (MSc in "Data Science") για το ακαδηματικό έτος 2018-2019, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2018, στο χώρο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το διετές Πρόγραμμα, που διεξάγεται στα Αγγλικά, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

SKEL Lab educational program "Demokritos" visits schools for the first time

For the first time SKEL Lab's educational program "Demokritos" visited schools with its specialized museum educator, Christoforos Fousteris. Students of the 4th Grade of Maraslio Experimental Primary School in Attica fully enjoyed the visit.

Stay tuned for more educational activities near you!

More about our educational programs: http://schoolvisits.demokritos.gr/

Internships completed by: Dimitris Papatheodorou & Christos-Minas Mathas

Από τον Iανουάριο έως και τον Απρίλιο 2018, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες πρακτικές ασκήσεις:

• Παπαθεοδώρου Δημήτρης: Tracking Communities in Dynamic Graphs with Applications to Social Networks.
• Μαθάς Χρήστος-Μηνάς: Μελέτη μεθόδων διείσδυσης και ανίχνευσης επιθέσεων σε πληροφοριακά συστήματα.

SMARTcamp 2018: Robotics and Digital Arts courses at NCSR "Demokritos"

This year is the 5th summer of the SMARTcamp science workshops!
Learning, Creativity, Digital Arts and Robotics for students 14 – 18 years old.
Submit your application at smart-camp.iit.demokritos.gr/registration-form
New Submission Deadline 15.05.2018

Deadline to apply or register: 
Tue, 15/05/2018

ΟΜΙΛΙΑ: Health Bank - A Workbench for Data Science Applications in Healthcare

Abstract

Healthcare has many challenges in form of monitoring and predicting adverse events as healthcare associated infections or adverse drug events. All this can happen while treating a patient at the hospital for her disease. The research question is: When and how many adverse events have occurred, how can one predict them? Nowadays all information is contained in the electronic patient records and are written both in structured form and in unstructured free text.

Syndicate content

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy