Ανάπτυξη πράκτορα για τον ερευνητικό διαγωνισμόTACAdX

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Ανάπτυξη πράκτορα για τον ερευνητικό διαγωνισμόTACAdX
Author name: 
Dimopoulos Gregory
School: 
National and Kapodistrian University of Athens
NCSR Supervisor: 
I. Vetsikas

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy