Εντοπισμός χωροχρονικών μεταβολών κάλυψης / χρήσεων Γης από δορυφορικά δεδομένα

  • MScBSc
  • Γνώσεις επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων και ΓΣΠ.
  • Γνώσεις προγραμματισμού MATLAB.
  • Eleni Charou
  • exarou [at] iit.demokritos.gr
  • Computational Intelligence Laboratory

Description:

Η έγκαιρη και ακριβής αναγνώριση των χωροχρονικών μεταβολών της κάλυψης/χρήσεων Γης είναι ζητούμενο σε πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Στην κατεύθυνση αυτή, ο τεράστιος όγκος δορυφορικών δεδομένων προσφέρει μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών. Σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή πληροφορίας από δορυφορικές εικόνες για τις χωροχρονικές μεταβολές με τη βοήθεια μεθόδων μηχανικής μάθησης.
Skip to content