Εύρεση κοινοτήτων σε πολυδιάστατα κοινωνικά δίκτυα

  • MScBSc
  • Μηχανική μάθηση, προγραμματισμός σε Java ή Matlab
  • George Paliouras Dimitrios Vogiatzis
  • paliourg [at] iit.demokritos.gr
  • The AI Lab

Description:

Ένα πολυδιάστατο κοινωνικό δίκτυο αποτελείται απο κόμβους και ακμές πολλών ειδών. Για παράδειγμα: διάφοροι χρήστες διαβάζουν άρθρα, τα οποία στη συνέχεια επισημειώνουν, σε αυτή την περίπτωση έχουμε κόμβους τριών ειδών. Το ζητούμενο εδώ είναι η εύρεση κοινοτήτων που θα επιτρέψει την εξαγωγή χρήσιμων μορφωμάτων από πολυδιάστατα δίκτυα. Δύο τεχνικές που βασίζονται στη θεωρία πληροφορίας και σε παραγοντοποίηση πινάκα θα αποτελέσουν το σημείο αφετηρίας. Η αξιολόγηση της εργασίας θα γίνει με πραγματικά και συνθετικά δεδομένα.
Skip to content