Διεθνείς συνεργασίες

Printer-friendly versionSend by email

Από το 2008, το Ι.Π.&Τ. υλοποιεί συνεργασίες υποστήριξης προγραμμάτων διδακτορικής έρευνας με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια του εξωτερικού:

 

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy