Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Printer-friendly versionSend by email

Πολιτική του Ινστιτούτου είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει και αξιοποίησή τους για οικονομικό όφελος, αλλά και με στόχο την επιστημονική προβολή του Ινστιτούτου στη διεθνή κοινότητα.

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτής της πολιτικής, αναφέρουμε ενδεικτικά:

  • Τη σύσταση εταιρείας έντασης γνώσης (spin-off) με τίτλο ‘i-sieve technologies’. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει εμπορικά στην ελληνική και διεθνή αγορά την τεχνολογία που αναπτύχθηκε για «άμεση ανάλυση, κατηγοριοποίηση και διήθηση περιεχομένου πολυμεσικών εγγράφων (on-line content analysis and categorization)». Η τεχνολογία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από πολλές εφαρμογές που αφορούν διαχείριση περιεχομένου που διακινείται στο διαδίκτυο ή σε δικτυακούς τόπους εταιρειών και portals. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http//www.i-sieve.com.
  • Την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς εταιρείες τηλεπικοινωνιών (π.χ. SIEMENS ΑΕ) αξιοποιώντας τον αξιόλογο εξοπλισμό μετρήσεων (Ανηχωικός θάλαμος κλπ.). Επίσης, την υπογραφή με την εταιρεία Panafon-Vodafon 5ετούς συμβολαίου ερευνητικής συνεργασίας για ‘Προηγμένες κινητές υπηρεσίες σε σύνθετο περιβάλλον ραδιοεπικοινωνιών.
  • Τη διάθεση στη διεθνή αγορά, μέσω διαδικτύου, του λογισμικού ανοιχτού κώδικα (LGPL) Ellogon. Το Ellogon είναι μία πλατφόρμα για ανάπτυξη εφαρμογών γλωσσικής τεχνολογίας. Από την αρχή μέχρι το τέλος του 2004 η πλατφόρμα είχε παραληφθεί μέσω του Web (downloaded) από περισσότερους από 7000 ενδιαφερόμενους (www.ellogon.org).
  • Την υπογραφή συμφωνητικών για ερευνητική χρήση του μορφολογικού λεξικού του Ινστιτούτου από το Saarland University Γερμανίας, και το DSV-KTH-Stockholm University Σουηδίας.
  • Την υλοποίηση (σε συνεργασία με το ΚΤΕ Κρήτης) πλατφόρμας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, η οποία καλύπτει την περιοχή Ηρακλείου Κρήτης και μεταδίδει τηλεοπτικά μπουκέτα και παρέχει υπηρεσίες Internet.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy