Ιστορία

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.& Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ", ιδρύθηκε στην παρούσα του μορφή το 1985 με το νόμο 1514/85 και άρχισε να λειτουργεί το 1987 με συγχώνευση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητών από τις πρώην Διευθύνσεις Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, που υπήρχαν στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "Δημόκριτος" από το 1958 και 1968 αντίστοιχα.

Ουσιαστικά λοιπόν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου ξεκίνησαν το 1958 με τη μορφή του τότε Ηλεκτρονικού Τμήματος της ΕΕΑΕ και με κύριο στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ειδικών ηλεκτρονικών διατάξεων όπως τα πυρηνικά ηλεκτρονικά, τα βιομηχανικά ηλεκτρονικά και συστήματα ελέγχου, τα ψηφιακά ηλεκτρονικά και τα ιατρικά ηλεκτρονικά, δραστηριότητες τότε πρωτοποριακές για τη χώρα.

Το 1968 ξεπήδησε από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής η Διεύθυνση Υπολογιστών, με κύριο αρχικά στόχο, την υποστήριξη των ερευνητικών και μηχανογραφικών αναγκών του Κέντρου σε υπολογιστικές υπηρεσίες, με το πρώτο στη χώρα οργανωμένο Κέντρο Υπολογιστών και τμήμα μηχανογραφικών εφαρμογών και ταυτόχρονα ερευνητικό τμήμα. Ουσιαστικά μέχρι το 1975, ο "Δημόκριτος" ήταν το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου διεξήγετο έρευνα στην ηλεκτρονική και την πληροφορική.

Το 1975, η Δ/νση Ηλεκτρονικής επεκτείνει τη δραστηριότητά της στις ψηφιακές επικοινωνίες, που εξελίσσονται ραγδαία σε εθνικής σημασίας δραστηριότητα με την ανάπτυξη κρυπτοφωνικών-κρυπτογραφικών συστημάτων.

Οι δύο Διευθύνσεις Ηλεκτρονικών & Υπολογιστών συνέχισαν ανεξάρτητα τις αναπτυξιακές και ερευνητικές τους δραστηριότητες έως το 1987 όπου με βάση το νόμο 1514/85 και με κατάλληλες συγχωνεύσεις δημιουργήθηκαν το Ι.Π.& Τ., το Ινστιούτο Μικροηλεκτρονικής και το Υπολογιστικό Κέντρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι της ιδρύσεως του Ινστιτούτου (1987) περίπου 25 ερευνητές από το προσωπικό του Ινστιτούτου είχαν στελεχώσει τμήματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

>> Διαβάστε την ιστορία του λογότυπου του ΙΠΤ

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy