Ιστορία

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) είναι ένα από τα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ).

Οι απαρχές του εντοπίζονται στα 1958, όταν ιδρύθηκε το τμήμα Ηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ με δραστηριότητες που κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα πεδίων εφαρμογής, όπως συσκευές βιομηχανικού ελέγχου, ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές, ιατρικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κ.α. Το επόμενο βήμα ήταν η ίδρυση του Τμήματος Υπολογιστών το 1968, με αρχικό στόχο την υποστήριξη των υπολογιστικών αναγκών του ΕΚΕΦΕ. Παράλληλα, αναπτύχθηκε το Υπολογιστικό Κέντρο με σκοπό την υποστήριξη εξειδικευμένων υπολογιστικών εφαρμογών και διαφόρων ερευνητικών δράσεων. Ένα σημαντικό επίτευγμα του Τμήματος ήταν ο Πρωτέας, ο πρώτος πειραματικός ψηφιακός υπολογιστής 16-bit αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Ο Πρωτέας ήταν προγραμματιζόμενος από τους χρήστες και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1970.

Μέχρι το 1975, το ΕΚΕΦΕ ήταν ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα όπου διεξαγόταν έρευνα στην Πληροφορική. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τότε και για την επόμενη δεκαετία, περίπου 25 μέλη του Τμήματος Υπολογιστών επάνδρωσαν τμήματα Πληροφορικής σε ελληνικά πανεπιστήμια.
Το 1975, το Τμήμα επέκτεινε τις δραστηριότητές του στο χώρο των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα στην ανάπτυξη συστημάτων κρυπτογραφημένης επικοινωνίας. Τα τμήματα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών συνέχισαν την ανεξάρτητη δράση τους μέχρι το 1987, όταν μετά τις σχετικές συγχωνεύσεις ιδρύθηκαν το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, και το Υπολογιστικό Κέντρο.

Ως πρωτοπόρος στα σχετικά πεδία στην Ελλάδα, το ΙΠΤ έχει αναλάβει πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της Επιστήμης Υπολογιστών στη χώρα. Το ΕΚΕΦΕ φιλοξένησε την υποδομή και τον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δικτύου Αριάδνη από το 1985 έως το 1994. Επιπλέον, ήταν από τους ιδρυτικούς φορείς του εθνικού παρόχου OTENET το 1995, αξιοποιώντας την εμπειρία από το δίκτυο Αριάδνη. Τέλος, μέλη του προσωπικού του ΙΠΤ συνέβαλαν καθοριστικά στην ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) και τη συμμετοχή της στην Πανευρωπαϊκή Ένωση Τεχνητής Νοημοσύνης από το 1992.


>> Διαβάστε επίσης την ιστορία του λογότυπου του ΙΠΤ

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy