Lectures / Seminars

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δωρεάν σεμινάριο του Net Media Lab με τίτλο «Η Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης στην Ειδική Αγωγή με Τ.Π.Ε.» στις 24 & 25 Σεπτεμβρίου 2016 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δωρεάν σεμινάριο του Net Media Lab με τίτλο «Η Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης στην Ειδική Αγωγή με Τ.Π.Ε.» στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2016 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" προσελκύοντας κοντά στις 2000 εγγραφές από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους αλλά και ανθρώπους της πληροφορικής.

Experimental Evaluation of Representation Models for Content Recommendation in Microblogging Services

Micro-blogging services constitute a popular means of real time communication and information sharing. Twitter is the most popular of these services with 300 million monthly active user accounts and 500 million tweets posted in a daily basis at the moment. Consequently, Twitter users suffer from an information deluge and a large number of recommendation methods have been proposed to re-rank the tweets in a user's timeline according to her interests.

Δωρεάν Σεμινάριο από το Net Media Labμε τίτλο «Η Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης στην Ειδική Αγωγή με Τ.Π.Ε.»

Στο πλαίσιο του κύκλου σεμιναρίων για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-2017 που διοργανώνει το Net Media Lab του ΙΠΤ/Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.): Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης», διοργανώνεται δωρεάν σεμινάριο 8 διαλέξεων με τίτλο «Η Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης στην Ειδική Αγωγή με Τ.Π.Ε.» στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.

Παρουσίαση του έργου "Your Data Stories" στη Viseo, Grenoble

Ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης, Διευθυντής Ερευνών, ΕΚΕΦΕ "Δ" παρουσίασε το έργο Your Data Stories κατά τη διάρκεια σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την εταιρεία VISEO στη Grenoble (Γαλλία) στις 16 Ιουνίου 2016.

Ομιλία του Δρ. Θεόδωρου Σκαλτσά στην έναρξη του 51ου Θερινού Σχολείου

Ο καθηγητής Θεόδωρος Σκαλτσάς από το The University of Edinburgh, UK πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο "Ψηφιακές Ιδέες & Αξίες" στην έναρξη του 51ου Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Παρουσίαση του έργου "Your Data Stories" στη Σύρο

Ο ερευνητής του SKEL Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος παρουσίασε το έργο "Your Data Stories" κατά τη διάρκεια ομιλίας με τίτλο "Τα συνδεδεμένα οικονομικά δεδομένα ως υποδομή για την έξυπνη πόλη" στη Σύρο το Σάββατο 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο του σεμιναρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας & την Οικονομία της Γνώσης, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙIΕ/ΕΙΕ).

SKEL participated in the Dagstuhl Seminar on Integrating Process-Oriented and Event-Based Systems

Dr Artikis participated in the Dagstuhl Seminar on "Integrating Process-Oriented and Event-Based Systems", which took place in Wadern, Germany the period 21-26 of August 2016.

Online Structure Learning for Markov Logic Networks using Background Knowledge Axiomatization

Many domains of interest today are characterized by both uncertainty and complex relational structure. Therefore probabilistic structure learning is a popular research topic in artificial intelligence and machine learning. The research area of Statistical Relational Learning (SRL) specifically attempts to effectively represent, reason, and learn in domains that are governed by these characteristics. This thesis studies the problem of probabilistic structure learning under the Markov Logic Networks (MLN) framework.

Reasoning and Data Analytics for Security (ReDAS) Laboratory

Dr Rakesh Verma' s talk will start with an overview of the research being done in the ReDAS Laboratory at the University of Houston. I will then examine the NSF-funded Phishing Detection project in some detail. The emphasis is on robust and comprehensive techniques for phishing email, web site and URL detection. I will conclude with some of the projects that grew out of these efforts to design robust and effective classifiers for phishing detection.

Μελετώντας τις νοητικές λειτουργίες: Πειραματικές και υπολογιστικές προσεγγίσεις

Θα παρουσιαστούν ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας γλώσσας και μάθησης που εξετάζουν το ρόλο της προσοχής στη μάθηση και την επάλληλη επεξεργασία λέξεων στην αναγνωστική ανάπτυξη. Παρότι έχουμε συνηθίσει τον όρο "μάθηση" σε σχολικά περιβάλλοντα, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε σκόπιμη και επίπονη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, υπάρχει και ένα αχανές πεδίο άρρητης μάθησης ποικίλων κινητικών, γλωσσικών και άλλων γνωσιακών δεξιοτήτων.

Syndicate content

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy