30 Σεπτεμβρίου, 2018

Αναδρομικοί ορισμοί συναρτήσεων σε στατικούς γράφους ροής δεδομένων και η υλοποίηση τους στο Tensorflow

Κωστοπούλου Καλλιόπη
  • 1 Μαρτίου, 2018
  • 30 Σεπτεμβρίου, 2018
  • BSc
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Κωστοπούλου Καλλιόπη
  • The AI Lab
Μετάβαση στο περιεχόμενο