31 Αυγούστου, 2017
Μήτσου Αλέξανδρος

Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω ανάλυσης κινούμενης εικόνας βάθους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο