9 Σεπτεμβρίου, 2019
Παπαδάκης Αντώνης

Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς με χρήση 3D σκελετικών δεδομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο