9 Σεπτεμβρίου, 2019

Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς με χρήση 3D σκελετικών δεδομένων

Παπαδάκης Αντώνης
Μετάβαση στο περιεχόμενο