31 Αυγούστου, 2016
Μάλλιος Δημήτριος

Ανάλυση κινούμενης εικόνας βάθους για αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς στα πλαίσια υποστηρικτικής πλατφόρμας

Μετάβαση στο περιεχόμενο