31 Δεκεμβρίου, 2001
Χάρου Ελένη

Ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων πληροφορικής για την αναγνώριση γραμμικών σχηματισμών και την ταξινόμηση δορυφορικών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο