10 Ιουλίου, 2017
Χατζησταυρής Ιωάννης

Ανάπτυξη παραμετρικών εικονικών ανθρωπόμορφων χαρακτήρων με χρήση του συστήματος Unity Multipurpose Avatar (UMA) για την...

Μετάβαση στο περιεχόμενο