31 Αυγούστου, 2018

Ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης στρατηγικής στο σκάκι.

Μαντένογλου Περικλής
  • 1 Ιουλίου, 2018
  • 31 Αυγούστου, 2018
  • Internship
  • National Technical University of Athens
  • Μαντένογλου Περικλής
  • George Paliouras Alexandros Artikis
  • The AI Lab
Μετάβαση στο περιεχόμενο