30 Ιουνίου, 2017

Αξιοποίηση ομικών δεδομένων με σκοπό την μελέτη και την ερμηνεία διαφορετικών αναπαραστάσεων ολοκληρωμένων δικτύων (Integrated...

Βασιλοπούλου Χριστίνα
  • 30 Ιουνίου, 2017
  • 30 Ιουνίου, 2017
  • MSc
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Βασιλοπούλου Χριστίνα
  • George Giannakopoulos
  • The AI Lab
Μετάβαση στο περιεχόμενο