31 Δεκεμβρίου, 2013

Εγκατάσταση υποδομής (servers) και παραμετροποίησης της για λειτουργία υπηρεσιών Virtual Machines στο πλαίσιο του Green...

Sarrigiannis Ioannis
  • 1 Οκτωβρίου, 2013
  • 31 Δεκεμβρίου, 2013
  • Internship
  • University of Aegean
  • Sarrigiannis Ioannis
  • Anastasios Kourtis
  • Media Networks Laboratory
Μετάβαση στο περιεχόμενο