8 Φεβρουαρίου, 2015
Μαγειρίδης Χαράλαμπος

Εξαγωγή περιβαλλοντικών πληροφοριών από τηλεπισκοπικά δεδομένα με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο