30 Ιουνίου, 2019

Eπεξεργασία δορυφορικής εικόνας με μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Κουτσούκου Μαρία
  • 2 Μαΐου, 2019
  • 30 Ιουνίου, 2019
  • Internship
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Κουτσούκου Μαρία
  • Eleni Charou
  • Computational Intelligence Laboratory
Μετάβαση στο περιεχόμενο