1 Ιουνίου, 2017

Μελέτη αναπαραστάσεων γονιδιωματικών ακολουθιών σε προβλήματα ταξινόμησης

Αθανασούλη Μαρίνα-Αγάπη
  • 1 Ιουνίου, 2017
  • 1 Ιουνίου, 2017
  • MSc
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Αθανασούλη Μαρίνα-Αγάπη
  • George Giannakopoulos
  • The AI Lab
Μετάβαση στο περιεχόμενο