31 Οκτωβρίου, 2018

Πολυτροπική κατηγοριοποίηση και περογραφή βίντεο με χρήση νευρωνικών δικτύων μεγάλου βάθους

Πιτταράς Νικηφόρος
Μετάβαση στο περιεχόμενο