31 Οκτωβρίου, 2018
Πιτταράς Νικηφόρος

Πολυτροπική κατηγοριοποίηση και περογραφή βίντεο με χρήση νευρωνικών δικτύων μεγάλου βάθους

Μετάβαση στο περιεχόμενο