Αποτίμηση και βελτιστοποίηση εφαρμογών δικτυακής κωδικοποίησης για ενεργειακά αποδοτικά ασύρματα δίκτυα

Κωνσταντίνα-Ελένη Δάβρη
Μετάβαση στο περιεχόμενο