18 Σεπτεμβρίου, 2017
Λεμονίδης Βασίλειος

Ψηφιακή Επεξεργασία Εγγράφων: Εντοπισμός λέξεων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο