1 Σεπτεμβρίου, 2017

Υπολογιστικές μέθοδοι για βελτιστοποίηση γενετικών θεραπειών για την Μυϊκή Δυστροφία Duchenne.

Τριανταφύλλου Βασιλική
  • 1 Σεπτεμβρίου, 2017
  • 1 Σεπτεμβρίου, 2017
  • MSc
  • National and Kapodistrian University of Athens
  • Τριανταφύλλου Βασιλική
  • George Paliouras Anastasia Krithara
  • The AI Lab
Μετάβαση στο περιεχόμενο