Internships

Number of internships: 136


In progress

 1. Ζηδιανάκης Ματθαίος (National and Kapodistrian University of Athens), Development of a Robot sensor input visualization and annotation tool.
  NCSR Supervisor: Κωνσταντόπουλος Στασινός
 2. Σκαρλής Βασίλης (National and Kapodistrian University of Athens), Eφαρμογές ΤΝΔ σε πρόβλεψη μαζών πυρήνων και θέματα τηλεπισκόπησης.
  NCSR Supervisor: Χάρου Ελένη
 3. Τοπάλης Χρήστος (University of Piraeus), Android development: We have developed a web based application to assist doctors to take decisions regarding the medical plan of an elderly who had a fall event. We are developing this application in Android platform before uploading it to the Android market. The student will work with android development
  NCSR Supervisor: Παπαδόπουλος Όμηρος
 4. Βάρσου Παναγιώτα (National and Kapodistrian University of Athens), Υλοποίηση υβριδικού συστήματος επικοινωνιών διαχειριζόμενο από τεχνολογία SDN με χρήση τηλεπικοινωνιών ορατού φάσματος και WiFi.
  NCSR Supervisor: Α. Κούρτης
 5. Γιακουμάτος Αντώνιος (University of Piraeus), Elearning: we are supporting using the open source moodle platform the training of physiotherapists (project Profound) in a pan-European level. The student will become familiar of how to create lessons, manage the content, customize the elearning platform (php) and others.
  NCSR Supervisor: Παπαδόπουλος Όμηρος
 6. Κουσαθάνας Νικόλαος (University of Piraeus), Web development: We have developed a web based application to assist doctors to take decisions regarding the medical plan of an elderly who had a fall event. The web platform needs testing and further development. The student will work with front/back end web development.
  NCSR Supervisor: Παπαδόπουλος Όμηρος
 7. Ορφανίδη Μαργαρίτα (National Technical University of Athens), Ανάλυση ηχητικής πληροφορίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχοτοπίου σε αστικές περιοχές.
  NCSR Supervisor: Γιαννακόπουλος Θοδωρής
 8. Φωτόπουλος Παναγιώτης (National and Kapodistrian University of Athens), Υλοποίηση αλγορίθμων γράφων ν-γραμμάτων σε αρχιτεκτονική παράλληλης εκτέλεσης καρτών γραφικών.
  NCSR Supervisor: Γιώργος Γιαννακόπουλος
 9. Μαθάς Χρήστος-Μηνάς (University of Peloponnese), Μελέτη μεθόδων διείσδυσης και ανίχνευσης επιθέσεων σε πληροφοριακά συστήματα.
  NCSR Supervisor: Ξυλούρης Γ. & Κούρτης Α.
 10. Παπαθεοδώρου Δημήτρης (Athens University of Economics), Tracking Communities in Dynamic Graphs with Applications to Social Networks.
  NCSR Supervisor: Γ. Παλιούρας & Δ. Βογιατζής

Completed

 1. Ηλίας Χρήστου, 31/10/2017 (University of Patras), Δημιουργία και συντήρηση αποθετηρίου πολυμεσικού υλικού σχετικά με το tracking κινούμενων ανθρώπων και την αναγνώριση activities of daily living (ADL)
  NCSR Supervisor: Στασινός Κωνσταντόπουλος
 2. Κωσταγιόλας Νίκος, 10/2017 (National and Kapodistrian University of Athens), Μελέτη της δομής της χρωματίνης μέσω αναζήτησης μοτίβων νουκλεωσωμάτων με τη χρήση γράφων ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: Γ. Γιαννακόπουλος
 3. Καραμπάς Λευτέρης, 30/09/2017 (National and Kapodistrian University of Athens), Εγκατάσταση και προγραμματισμός του ρομποτικού βραχίονα UR3 ARM
  NCSR Supervisor: Μαρία Δαγιόγλου
 4. Μυρτώ Κανάκη, 30/09/2017 (National and Kapodistrian University of Athens), Application of Big Data analytics for network management in NFV environment.
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κούρτης
 5. Νικολάου Μαρία- Στέλλα, 30/09/2017 (Harokopio University), Επισημείωση κειμένων με χρήση μηχανικής μάθησης για τον εντοπισμό επιχειρημάτων σε κείμενα
  NCSR Supervisor: Γ. Πετάσης
 6. Οικονόμου Κατερίνα - Μαρία, 30/09/2017 (University of Patras), Αυτόματη πλοήγηση ρομποτικής πλατφόρμας
  NCSR Supervisor: Στασινός Κωνσταντόπουλος
 7. Λεμονίδης Βασίλειος, 18/09/2017 (National Technical University of Athens), Ψηφιακή Επεξεργασία Εγγράφων: Εντοπισμός λέξεων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.
  NCSR Supervisor: Γάτος Βασίλειος
 8. Σιγλίδης Ιωάννης, 18/09/2017 (National Technical University of Athens), Μηχανική Μάθηση Ομοιοτήτων σε βιοπληροφορικά δεδομένα, με χρήση γράφων ν-γραμμάτων.
  NCSR Supervisor: Γ. Γιαννακόπουλος
 9. Χοτζεμπέκογλου Νικόλαος, 12/09/2017 (TEI of Piraeus), Πειραματικές διατάξεις και μετρήσεις για τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων
  NCSR Supervisor: Κίμων Κοντοβασίλης
 10. Πλαστράς Στέφανος, 08/09/2017 (University of Aegean), NFV Orchestration Frameworks
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κούρτης
 11. Δουμένης Αθανάσιος, 06/09/2017 (School info here), Ψηφιακή Δημιουργία και Επεξεργασία Εικόνας
  NCSR Supervisor: Π. Τσιμπιρίδης & Μ. Μπέσσα
 12. Βερνίκος Ιωάννης, 31/08/2017 (University of Thessaly), Ανανώριση συναισθήματος μέσω ανάλυσης οπτικοακουστικού υλικού
  NCSR Supervisor: Σπύρου Ευάγγελος
 13. Μήτσου Αλέξανδρος, 31/08/2017 (University of Thessaly), Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω ανάλυσης κινούμενης εικόνας βάθους.
  NCSR Supervisor: Σπύρου Ευάγγελος
 14. Τσαμαδιάς Γρηγόρης, 31/08/2017 (University of Thessaly), Πολυτροπική Ανάλυση Πληροφορίας γαι την εκτίμηση συνασθήματος σε μουσική.
  NCSR Supervisor: Σπύρου Ευάγγελος
 15. Τουρνατζής Θεόδωρος, 04/08/2017 (School info here), Ψηφιακή Δημιουργία και Επεξεργασία Εικόνας
  NCSR Supervisor: Π. Τσιμπιρίδης & Μ. Μπέσσα
 16. Μπίκος Γεώργιος, 31/07/2017 (University of Patras), Ανάλυση δικτύων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων σε μυϊκές παθήσεις
  NCSR Supervisor: Γ. Παλιούρας
 17. Νικολαρέας Κωνσταντίνος, 31/07/2017 (University of Patras), Επισημείωση πολυμεσικού υλικού με πληροφορίες σχετικά με το tracking κινούμενων ανθρώπων και την αναγνώριση activities of daily living (ADL).
  NCSR Supervisor: Στασινός Κωνσταντόπουλος
 18. Οικονόμου Νικόλαος, 30/07/2017 (School info here), Εξοικείωση με την επιστήμη της πληροφορικής και ειδικά με τη ρομποτική & τις βάσεις δεδομένων.
  NCSR Supervisor: Δαγιόγλου Μαρία
 19. Κασσιανού Κορίνα, 10/07/2017 (Athens School of Fine Arts), Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων γλυπτών και αντικειμένων για το έργο iGuide- Knossos με χρήση του λογισμικού zBrush
  NCSR Supervisor: Σ. Θωμόπουλος & Α. Κανέλλος
 20. Χατζησταυρής Ιωάννης, 10/07/2017 (Athens School of Fine Arts), Ανάπτυξη παραμετρικών εικονικών ανθρωπόμορφων χαρακτήρων με χρήση του συστήματος Unity Multipurpose Avatar (UMA) για την εφαρμογή Unity3D
  NCSR Supervisor: Σ. Θωμόπουλος & Α. Κανέλλος
 21. Κεχαγιάς Γιώργος, 30/06/2017 (Technical University of Crete), Παραλληλοποίηση μοντέλου εύρεσης δυναμικών κοινοτήτων
  NCSR Supervisor: Δ. Βογιατζής, Γ. Τζώρτζης & Γ. Παλιούρας
 22. Μακρινός Άγγελος, 03/2017 (TEI of Sterea Ellada (Central Greece)), Εγκατάσταση και μετρήσεις υποδομής υπολογιστικού νέφους
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κούρτης
 23. Παπαδάτος Σπύρος, 31/03/2017 (TEI of Sterea Ellada (Central Greece)), Αυτόματος εντοπισμός γλωσσικών δεικτών (δομών και χαρακτηριστικών) ως μέσων έγκαιρης διάγνωσης και πρόγνωσης της νόσου Alzheimer σε πρώιμο στάδιο και συγγενών διαταραχών: Μία διαγλωσσική μελέτη.
  NCSR Supervisor: Βασιλική Ρεντούμη
 24. Barnerth Hannah, 10/03/2017 (Technische Universitat Wien (TUW), AT), 3D Modelling & Texturing
  NCSR Supervisor: Giorgos Farazis
 25. Δημητρός Δημήτριος, 14/02/2017 (University of Aegean), Υποστήριξη του Backend Development σε ενεργά έργα του Εργαστηρίου Ολοκληρωμένων Συστημάτων
  NCSR Supervisor: Δημήτρης Κυριαζάνος
 26. Χριστινάκης Δημήτρης, 31/01/2017 (National and Kapodistrian University of Athens), Θέματα ασφάλειας σε SDN-NFV περιβάλλοντα
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κούρτης
 27. Πριντίι Τετιάνα, 12/2016 (National Technical University of Athens), Υπολογιστικές μέθοδοι αξιολόγησης της λειτουργικότητας πρωτεϊνών μειωμένου μεγέθους για χρήση σε γονιδιακές θεραπείες της μυϊκής δυστροφίας Duchenne.
  NCSR Supervisor: Α. Κριθαρά & Γ. Παλιούρας
 28. Τσουτσούρη Στυλιάνα, 31/12/2016 (School info here), Επιρροή σε πολυσχεσιακά δίκτυα
  NCSR Supervisor: Γιώργος Κατσίμπρας
 29. Ζεάκης Αλέξανδρος, 17/10/2016 (National and Kapodistrian University of Athens), Αναγνώριση συγγραφέα σε κοινωνικά δίκτυα
  NCSR Supervisor: Αναστασία Κριθαρά
 30. Δαββέτας Αθανάσιος, 30/09/2016 (TEI of Athens), Εξόρυξη γνώσης από κοινοτικά δικτυα
  NCSR Supervisor: Αναστασία Κριθαρά
 31. Ζάρας Αδαμάντιος, 30/09/2016 (Harokopio University), Αναγνώριση bots σε κοινωνικά δίκτυα με τεχνικές μηχανικής μάθησης
  NCSR Supervisor: Αναστασία Κριθαρά
 32. Μπούρας Γρηγόριος, 30/09/2016 (Harokopio University), Αναγνώριση προτάσεων που περιέχουν τμήματα επιχειρηματολογίας
  NCSR Supervisor: Γεώργιος Πετάσης
 33. Σοφιανός Αλέξανδρος, 30/09/2016 (TEI of Sterea Ellada (Central Greece)), Ανάπτυξη εφαρμογών Android για το Internet-of-Things
  NCSR Supervisor: Ευάγγελος Σπύρου
 34. Χαρλαύτης Βασίλειος, 30/09/2016 (Harokopio University), Ανάπτυξη εργαλείου επισημείωσης για την βελτίωση γλωσσικών πόρων
  NCSR Supervisor: Γεώργιος Πετάσης
 35. Ξηρουχάκη Θεανώ- Παναγιώτα, 7/09/2016 (School info here), Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής σε εικονική πραγματικότητα
  NCSR Supervisor: Στέλιος Θωμόπουλος
 36. Δούσκα Δήμητρα - Ελένη, 3/09/2016 (University of Thessaly), Συλλογή & επεξεργασία δεδομένων σε BCI
  NCSR Supervisor: Ευάγγελος Σπύρου
 37. Κοτσώνη Ελευθερία, 3/09/2016 (University of Thessaly), Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς από ρομποτικούς αισθητήρες
  NCSR Supervisor: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος
 38. Σταματάκη - Λουκάτου Γερασιμούλα, 3/09/2016 (University of Thessaly), Βιοπληροφορική μελέτη των μεταλλάξεων των γονιδίων δυστροφίνης, που σχετίζονται με την μυϊκή δυτσροφία
  NCSR Supervisor: Αναστασία Κριθαρά & Δρακούλης Γιαννουκάκος
 39. Hallier Bastien, 2/09/2016 (School info here), Development of a web-based platform for document image analysis competitions
  NCSR Supervisor: Vasilios Gatos
 40. Αλεξανδράκης Ελευθέριος, 08/2016 (TEI of Piraeus), Ανάλυση κοινωνικών/δικτύων και εξαγωγή γνώσης με τεχνικές μηχανικής μάθησης
  NCSR Supervisor: Γεώργιος Κατσίμπρας
 41. Διαμαντίδου Ελένη, 31/08/2016 (University of Western Macedonia), Speaker Diarization
  NCSR Supervisor: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος
 42. Μάλλιος Δημήτριος, 31/08/2016 (University of Thessaly), Ανάλυση κινούμενης εικόνας βάθους για αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς στα πλαίσια υποστηρικτικής πλατφόρμας
  NCSR Supervisor: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος
 43. Σαξώνη Δήμητρα, 4/09/2016 (Université Paris Descartes, FR), Biomedical Data Analysis using Text Mining Techniques
  NCSR Supervisor: Γεώργιος Γιαννακόπουλος
 44. Κοντογιαννόπουλος Νίκος, 18/07/2016 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στις εργασίες για το έργο ''iGuide''. Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, χαρακτήρων & αντικειμένων, παραγωγή & γραφιστική επεξεργασία υφών για τρισδιάστατα μοντέλα.
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κανέλλος & Στέλιος Θωμόπουλος
 45. Μαϊστρου Μαρία, 18/07/2016 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στις εργασίες για το έργο iGuide. Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, χαρακτήρων & αντικειμένων, παραγωγή & γραφιστική επεξεργασία υφών για τρισδιάστατα μοντέλα.
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κανέλλος & Στέλιος Θωμόπουλος
 46. Χριστιανίδη Μαρία, 18/07/2016 (School info here), Συμμετοχή στις εργασίες για το έργο ''iGuide''. Παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων, χαρακτήρων & αντικειμένων, παραγωγή & γραφιστική επεξεργασία υφών για τρισδιάστατα μοντέλα.
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κανέλλος & Στέλιος Θωμόπουλος
 47. Χατζηνικολαϊδης Ιορδάνης, 26/06/2016 (National Technical University of Athens), Δοκιμές για τον έλεγχο της οδομετρίας με το ρομπότ Dr Robot Jaguar 4 x 4
  NCSR Supervisor: Μαρία Δαγιόγλου
 48. Παλιούρας Κωνσταντίνος, 2/06/2016 (TEI of Peloponnese), Ανάπτυξη συστήματος στην ανάλυση κοινωνικών δικτύων με την γλώσσα PYTHON
  NCSR Supervisor: Γεώργιος Κατσίμπρας
 49. Μπαργιαμπάς Κωνσταντίνος, 1/03/2016 (Athens University of Economics), Ανάλυση εικόνας βάθους για αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς
  NCSR Supervisor: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος
 50. Καραμανωλάκης Ιωάννης, 29/02/2016 (National Technical University of Athens), Ανάλυση ηχητικής πληροφορίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχότοπου σε αστικούς εξωτερικούς χώρους
  NCSR Supervisor: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος
 51. Μελκονιάν Ορέστης, 29/02/2016 (National and Kapodistrian University of Athens), Υλοποίηση του Functional Reactive Programming (FRP) μοντέλου πάνω στη ρομποτική πλατφόρμα ROS
  NCSR Supervisor: Άγγελος Χαραλαμπίδης
 52. Ιωαννίδου Πολυξένη-Παρθένα, 31/01/2016 (National and Kapodistrian University of Athens), Ανάλυση νησίδων CpG σε γονιδιωματικές αλληλουχίες με τη χρήση γράφων ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: Γιώργος Γιαννακόπουλος
 53. Χαρισόπουλος Βασίλης, 31/12/2015 (National Technical University of Athens), Μελέτη της δομής της χρωματίνης μέσω αναζήτησης μοτίβων νουκλεοσωμάτων με τη χρήση γράφων ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: Γιώργος Γιαννακόπουλος
 54. Κοντόπουλος Ιωάννης, 30/09/2015 (Harokopio University), Εφαρμογή τεχνικών γράφων ν-γραμμάτων σε κατανεμημένες πλατφόρμες
  NCSR Supervisor: Γιώργος Γιαννακόπουλος
 55. Παντζαράς Μάριος, 30/9/2015 (Harokopio University), Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσωποποίησης στην πλατφόρμα Pserver
  NCSR Supervisor: Γιώργος Γιαννακόπουλος
 56. Πότση Μαρίνα, 30/9/2015 (Harokopio University), Ανάλυση ήχου για την εκτίμηση της ποιότητας του ηχοτοπίου
  NCSR Supervisor: Θοδωρής Γιαννακόπουλος
 57. Γκυρτής Δημήτρης, 15/9/2015 (National and Kapodistrian University of Athens), Οπτική αναγνώριση ιστορικών εγγράφων που έχουν παραχθεί από γραφομηχανή
  NCSR Supervisor: Βασίλειος Γάτος
 58. Ζέρβα Χριστίνα, 31/8/2015 (University of Thessaly), Οπτικοακουστική ανάλυση σήματος για αναγνώριση ADLS
  NCSR Supervisor: Θοδωρής Γιαννακόπουλος
 59. Κατσαμπός Σπυρίδων, 31/8/2015 (University of Thessaly), Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων
  NCSR Supervisor: Ελένη Χάρου
 60. Καλιακάτσος Δημήτρης, 31/7/2015 (National and Kapodistrian University of Athens), Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων
  NCSR Supervisor: Ελένη Χάρου
 61. Ζαχαράκης Δημήτρης, 11/7/2015 (Athens University of Economics), Κινητές εφαρμογές για διαδραστική περιήγηση
  NCSR Supervisor: Σ.Χ.Α. Θωμόπουλος
 62. Κριεκούκη Ιωάννα, 3/07/2015 (National and Kapodistrian University of Athens), Επεξεργασία Δεδομένων του Δορυφόρου Cassini γαι τη μέλετη περιοχών του Τιτάνα
  NCSR Supervisor: Ελένη Χάρου
 63. Λύσσαρη Ειρήνη, 3/07/2015 (National and Kapodistrian University of Athens), Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων SENTINEL 1
  NCSR Supervisor: Ελένη Χάρου
 64. Ζαμπάρας Βελισσάριος, 30/6/2015 (University of Patras), Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
  NCSR Supervisor: Δημήτρης Βογιατζής & Γ. Παλιούρας
 65. Ταβουλάρης Νικόλαος, 30/6/2015 (University of Patras), Υλοποίηση αλγορίθμων αυτόματης πλοήγησης σε ROS
  NCSR Supervisor: Μαρία Δαγιόγλου
 66. Μάνου Ευγενία, 26/6/2015 (National Technical University of Athens), Μελέτη και υλοποίηση επισημείωσης εικόνων για την αναγνώριση συναισθήματος
  NCSR Supervisor: Θοδωρής Γιαννακόπουλος
 67. Κωστόπουλος Βίκτωρ-Ευστάθιος (TEI of Piraeus), Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπολογιστικού νέφους
  NCSR Supervisor: Αναστάσιος Κούρτης
 68. Διακίδης Γιώργος, 30/4/2015 (University of Peloponnese), Ανάλυση δυναμικής κοινωνικών δικτύων
  NCSR Supervisor: Δημήτρης Βογιατζής & Γ. Παλιούρας
 69. Roueil Claire, 10/4/2015 (Polytech'Tours, FR), Ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης χαρακτήρων σε διαδραστικούς πίνακες
  NCSR Supervisor: Βασίλειος Γάτος
 70. Χαραλαμπίδης Βασίλειος, 31/3/2015 (TEI of Sterea Ellada (Central Greece)), Ανάπτυξη Εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων
  NCSR Supervisor: Ευάγγελος Σπύρου
 71. Ψάλλας Απόστολος, 31/3/2015 (TEI of Sterea Ellada (Central Greece)), Ανάτυξη Εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων
  NCSR Supervisor: Ευάγγελος Σπύρου
 72. Κουτρομάνος Άγγελος, 8/03/2015 (National and Kapodistrian University of Athens), Εξαγωγή περιβαλλοντικών πληροφοριών από τηλεπισκοπικά δεδομένα
  NCSR Supervisor: Ελένη Χάρου
 73. Μαγειρίδης Χαράλαμπος, 8/02/2015 (TEI of Athens), Εξαγωγή περιβαλλοντικών πληροφοριών από τηλεπισκοπικά δεδομένα με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης
  NCSR Supervisor: Ελένη Χάρου
 74. Μπαφέτης Φοίβος, 31/01/2015 (Athens University of Economics), Ανάλυση ηχητικής πληροφορίας για τον εντοπισμό συμβάντων και την αναγνώριση ομιλητών
  NCSR Supervisor: Θεόδωρος Γιαννακόπουλος
 75. Κάτσιος Γρηγόρης - Αναστάσιος, 30/1/2015 (University of Peloponnese), Υλοποίηση συστήματος ανάλυσης κειμένου σε κοινωνικά δίκτυα
  NCSR Supervisor: Αναστασία Κριθαρά
 76. Evaggelakaki Magdalini, 31/8/2014 (Athens University of Economics), Παραμετροποίηση Συστήματος Κατακερματισμού Οντολογιών
  NCSR Supervisor: Antonis Koukourikos
 77. Goutsias Konstantinos, 31/8/2014 (University of Thessaly), Ανάπτυξη πλατφόρμας με χρήση ευφυών πρακτόρων για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
  NCSR Supervisor: Vetsikas Ioannis
 78. Kollintza-Kyriakoulia Foteini, 31/8/2014 (University of Aegean), Αναγνώριση ονομάτων-οντοτήτων από κοινωνικά δίκτυα
  NCSR Supervisor: Anastasia Krithara
 79. Mavrouli Stavroula - Maria, 31/8/2014 (Athens University of Economics), Ανάπτυξη πλατφόρμας με χρήση ευφυών πρακτόρων για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
  NCSR Supervisor: Vetsikas Ioannis
 80. Vasilakakis Michalis, 31/8/2014 (University of Thessaly), Χειρισμός εξ αποστάσεως μιας PTZ camera, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων
  NCSR Supervisor: Vaggelis Spyrou
 81. Thomopoulou Sofia-Iris, 30/7/2014 (University of Southern California, US), Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης για το WP7 "Standardization, Dissemination and Exploitation" και δράσεις διάχυσης γαι το έργο HIT-GATE
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 82. Chrysanthopoulou Christina, 27/7/2014 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, την ετοιμασία υφών για τρισδιάστατη γεωμετρία, την επεξεργασία ήχου και την ετοιμασία ειδικών εφέ σε περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών για τις ανάγκες των έργων iRescue και Knossos
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 83. Mavridou Ifigeneia, 27/7/2014 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, την ετοιμασία υφών για τρισδιάστατη γεωμετρία, την επεξεργασία ήχου και την ετοιμασία ειδικών εφέ σε περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών για τις ανάγκες των έργων iRescue και Knossos
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 84. Meli Anna, 27/2/2014 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, την ετοιμασία υφών για τρισδιάστατη γεωμετρία, την επεξεργασία ήχου και την ετοιμασία ειδικών εφέ σε περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών για τις ανάγκες των έργων iRescue και Knossos
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 85. Papathanasiou Argyro, 27/7/2014 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, την ετοιμασία υφών για τρισδιάστατη γεωμετρία, την επεξεργασία ήχου και την ετοιμασία ειδικών εφέ σε περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών για τις ανάγκες των έργων iRescue και Knossos
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 86. Velaora Maria, 27/7/2014 (Athens School of Fine Arts), Συμμετοχή στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση, την ετοιμασία υφών για τρισδιάστατη γεωμετρία, την επεξεργασία ήχου και την ετοιμασία ειδικών εφέ σε περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιών για τις ανάγκες των έργων iRescue και Knossos
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 87. Karna Despoina, 18/7/2014 (Athens University of Economics), Tracking the evolution of communities with structural and Topic based measures
  NCSR Supervisor: George Paliouras & Dimitris Vogiatzis
 88. Doukas Vasilios, 4/7/2014 (University of Piraeus), Αναγνώριση ηχητικών γεγονότων σε Tablet PC
  NCSR Supervisor: Theodoros Giannakopoulos
 89. Stavrinos George, 3/7/2014 (Athens University of Economics), Προηγμένες δι-επαφές ανθρώπου ρομπότ
  NCSR Supervisor: Stasinos Konstantopoulos
 90. Vlasopoulos Christos, 3/7/2014 (Athens University of Economics), Ανάπτυξη στοχαστικού συστήματος αναγνώρισης γεγονότων από δεδομένα
  NCSR Supervisor: Alexandros Artikis
 91. Ximeris George, 2/7/2014 (University of Piraeus), Ανάκτηση Μουσικής Πληροφορίας με χρήση οπτικο-ακουστικού σήματος
  NCSR Supervisor: Theodoros Giannakopoulos
 92. Anastasopoulos Ioannis, 31/5/2014 (National and Kapodistrian University of Athens), Κατασκευή ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα καια ανάπτυξη εφαρμογής για συσκευές Android
  NCSR Supervisor: Eleni Charou
 93. Kalpaktsoglou George, 30/5/2014 (TEI of Crete), Προγραμματισμός σε Python ανάπτυξη εφαρμογών ελέγχου αυτοματισμών και υλοποίηση ψηφιακού ελέγχου για ρομποτικούς αυτοματισμούς
  NCSR Supervisor: Stasinos Konstantopoulos
 94. Kovaios Dimitrios, 31/3/2014 (TEI of Athens), Υλοποίηση συστήματος αισθητήρων για μέτρηση και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο σε συστοιχίες εξυπηρετητών
  NCSR Supervisor: Anastasios Kourtis
 95. Romnios George, 31/3/2014 (TEI of Athens), Υλοποίηση συστήματος αισθητήρων για μέτρηση και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο σε συστοιχίες εξυπηρετητών
  NCSR Supervisor: Anastasis Kourtis
 96. Gkikakis Antonios, 31/1/2014 (Athens University of Economics), Προηγμένες διεπαφές ανθρώπου ρομπότ
  NCSR Supervisor: Stasinos Konstantopoulos
 97. Mpogdani Eleni, 21/1/2014 (University of Aegean), Εγκατάσταση και Αξιολόγηση συστήματος εντοπισμού chip spread spectrum "Electra" με βάση το spefication IEEE 802.15/4a στα 24GHz"
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 98. Gouseti Marietta, 10/1/2014 (University of Aegean), Δυναμική δρομολόγηση πακέτων πληροφορίας σε ευκαιριακά δίκτυα και δίκτυα οχημάτων
  NCSR Supervisor: Kimon Kontovasilis
 99. Sarrigiannis Ioannis, 31/12/2013 (University of Aegean), Εγκατάσταση υποδομής (servers) και παραμετροποίησης της για λειτουργία υπηρεσιών Virtual Machines στο πλαίσιο του Green Cloud Computing
  NCSR Supervisor: Anastasios Kourtis
 100. Panagopoulos George, 30/9/2013 (Harokopio University), Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ετεροαναφορών με χρήση Google Scholar
  NCSR Supervisor: Pythagoras Karampiperis
 101. Papadopoulou Eleni, 30/9/2013 (Harokopio University), Συστήματα συστάσεων σε κοινωνικά δίκτυα
  NCSR Supervisor: George Paliouras
 102. Prois Dimitris, 30/9/2013 (Harokopio University), Οπτοκοποίηση πληροφορίας και ανάλυση κοινωνικών δικτύων
  NCSR Supervisor: George Paliouras
 103. Sapountzi Athanasia, 30/9/2013 (Aristotle Univeristy of Thessaloniki), Ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης και ελέγχου για ρομποτικές πλατφόρμες
  NCSR Supervisor: Stasinos Konstantopoulos
 104. Tragopoulou Spyridoula, 30/9/2013 (Harokopio University), Εστιασμένη συλλογή δεδομένων και ανάλυση κοινωνικών δικτύων
  NCSR Supervisor: George Paliouras
 105. Georgakopoulou Nefeli-Valeria, 20/9/2013 (Athens School of Fine Arts), Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και απόδοση υφών με τεχνικές "texture baking" τμήματος κτιρίου αεροδρομίου για χρήση στον προσομοιωτή πλήθους του έργου TASS
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 106. Kostis Constantinos, 2/9/2013 (Athens University of Economics), Συμπίεση κειμένου σε γράφο ω-γραμμάτων και αποσυμπίεση μέσω τοπικής αναζήτησης
  NCSR Supervisor: George Giannakopoulos
 107. Konstantas Christos, 31/8/2013 (University of Thessaly), Αλγόριθμοι σε εξελιγμένες κάρτες γραφικών
  NCSR Supervisor: Sergios Petridis
 108. Papoutsakis George, 30/8/2013 (Athens University of Economics), Σχεδιασμός και υλοποίηση διεπαφής γαιτην απεικόνιση και επεξεργασία οντολογιών σε σε διαφορετικές πλατφόρμες/συσκευές
  NCSR Supervisor: Pythagoras Karampiperis
 109. Sgouropoulos Dimitris, 30/8/2013 (Athens University of Economics), Αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω ανάλυσης κινούμενης εικόνας βάθους
  NCSR Supervisor: Theodoros Giannakopoulos
 110. Daskalakis Pantelis, 19/8/2013 (TEI of Athens), Λειτουργία και βελτίωση υποδομής διαδικτύου
  NCSR Supervisor: Ioannis Korovesis
 111. Theodorou Eleni-Ino, 2/8/2013 (Athens School of Fine Arts), Μοντελοποίηση τρισδιάστατου ανθρωπόμορφου χαρακτήρα με σκελετό για απόδοση κίνησης και εμψύχωση σε πραγματικό χρόνο με χρήση τεχνολογίας KINECT σε περιβάλλον ανάπτυξης διαδραστικών παιχνιδιών
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 112. Zamplaras Dionysis, 2/8/2013 (Athens School of Fine Arts), Μοντελοποίηση τρισδιάστατου ανθρωπόμορφου χαρακτήρα με σκελετό για απόδοση κίνησης και εμψύχωση σε πραγματικό χρόνο με χρήση τεχνολογίας KINECT σε περιβάλλον ανάπτυξης διαδραστικών παιχνιδιών
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 113. Monachou Faidra Georgia, 31/7/2013 (National Technical University of Athens), Συμπίεση κειμένου σε γράφο ν-γραμμάτων και αποσυμπίεση μέσω τοπικής αναζήτησης
  NCSR Supervisor: George Giannakopoulos
 114. Kalafati Marianthi, 30/6/2013 (Athens University of Economics), Αναγνώριση χρωμοσωμικών περιοχών πρόσδεσης νουκλεοσωμάτων με χρήση ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: George Giannakopoulos
 115. Sakkas Christos, 30/6/2013 (Athens University of Economics), Υλοποίηση κέντρου ελέγχου και διαχείρισης κλήσεων συμβατού με IMS
  NCSR Supervisor: Anastasios Kourtis
 116. Alexandridi Georgia, 31/8/2012 (TEI of Ionian Islands), Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων για τον προσδιορισμό τύπων εδαφοκάλυψης
  NCSR Supervisor: Eleni Charou
 117. Doutsi Efrosini, 31/8/2012 (University of Central Greece), Ανάπτυξη βιβλιοθήκης αλγόριθμων στοίχισης (alignment) βιολογικών ακολουθιών
  NCSR Supervisor: Pythagoras Karampiperis
 118. Galanopoulou Anastasia-Maria, 31/8/2012 (University of Central Greece), Ανάλυση Εικόνας για εντοπισμό Παθολογικών Καταστάσεων σε μάτια
  NCSR Supervisor: Sergios Petridis
 119. Mpaltas Georgios, 31/8/2012 (Athens University of Economics), Ανίχνεσυη αντικειμένων σε οπτικές ροές δεδομένων
  NCSR Supervisor: Sergios Petridis
 120. Sapountzi Eleni, 31/8/2012 (University of Central Greece), Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης γονιδιωματικων αλληλουχιών με χρήση ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: George Giannakopoulos
 121. Voulimeneas Alexios, 31/8/2012 (Athens University of Economics), Υλοποίηση διεπαφής ανάμεσα στην γλώσσα Java και βιβλιοθήκης στην γλώσσα C που υλοποιεί αποθετήριο για το Resource Description Framework (RDF).
  NCSR Supervisor: Stasinos Konstantopoulos
 122. Gaberlo Naim, 19/7/2012 (Athens University of Economics), Ανάπτυξη εφαρμογής thin client για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Mobile 7 για την εφαρμογή και εύρεσης βέλτιστης διαδρομής με ΜΜΜ με τον Δρομολογητή Βέλτιστων Διαδρομών OptiTrans
  NCSR Supervisor: Stelios Thomopoulos
 123. Zolotas Athanasios, 30/6/2012 (School info here), Υλοποίηση στην γλώσσα C δομής δεδομένων για την αποθήκευση πλειάδων που αναπαριστούν statements σύμφωνα με το Resource Description Framework (RDF).
  NCSR Supervisor: Stasinos Konstantopoulos
 124. Glenis Spyridon, 17/6/2012 (University of Piraeus), Παράλληλοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και υπολογιστικής όρασης
  NCSR Supervisor: Sergios Petridis
 125. Mpakagianni Georgia, 11/3/2012 (Athens University of Economics), Συναισθηματική Ανάλυση κειμένων με χρήση γράφων ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: George Giannakopoulos
 126. Giotis Panagiotis, 10/2/2012 (University of Piraeus), Ταξινόμηση κειμένων και γονιδιωματικών ακολουθιών με την χρήση γράφων ν-γραμμάτων
  NCSR Supervisor: George Giannakopoulos

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"