Εκπαιδευτική πολιτική

Printer-friendly versionSend by email

Το Ινστιτούτο έχει διαμορφώσει την εκπαιδευτική του πολιτική δίνοντας έμφαση

  • στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, μέσω προγραμμάτων υποτροφιών, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων γίνεται με εξετάσεις. Λεπτομέρειες για τα τρέχοντα προγράμματα υποτροφιών του Ινστιτούτου, βρίσκετε εδώ. Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων γίνεται με εξετάσεις.
  • στην εκτέλεση μετα-διδακτορικής έρευνας με υποτροφίες. Εκτός από το πρόγραμμα μετα-διδακτορικών υποτροφιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", το Ινστιτούτο υποστηρίζει με δικούς του πόρους την εκτέλεση μετα-διδακτορικής έρευνας σε συνεργασία με τα επιμέρους Εργαστήρια.
  • στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
  • στην εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων στο πλαίσιο των έργων των Εργαστηρίων, σε συγκεκριμένα αντικείμενα και για σύντομο χρονικό διάστημα.
  • στη συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας
  • στη διοργάνωση διαλέξεων σε εβδομαδιαία βάση σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy