Ανακοίνωση αναφορικά με τις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 28/04/2016

Printer-friendly versionSend by email

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο θα παραμείνει κλειστό την Μ. Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι για Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 28/04/2016, θα πρέπει να προσκομίσουν τις Αιτήσεις και τα πλήρη Βιογραφικά τους Σημειώματα το αργότερο μέχρι την Μ. Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy