Ομιλία του Β. Καρκαλέτση στην Διημερίδα Research, Innovation and Entrepreneurship

Printer-friendly versionSend by email

Ομιλία του Β. Καρκαλέτση, SKEL Lab στην Διημερίδα με θέμα "Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness"

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy