Έως 30/4: Δύο (2) θέσεις συνεργατών για το έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ» (Υποέργο 5)

Printer-friendly versionSend by email

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων συνεργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του προγράμματος / έργου με τίτλο « ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (SIEMENS ELECTROTECHNICAL PROJECTS AND PRODUCTS SOCIETE ANONYME)» (Ε-12282) – (Απ.Χρηματ. ΓΓΕΤ 179913 25/10/2018).

Deadline to apply or register: 
Tue, 30/04/2019

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy