Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου Πολυμέσων-Υπερμέσων και Βιντεοτέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και προοπτικές συνεργασίας με το Ι.Π.&Τ.

Printer-friendly versionSend by email

Από την αρχή της δημιουργίας του εργαστηρίου Πολυμέσων-Υπερμέσων στην ΑΣΚΤ (www.medialab.asfa.gr) (2000) ο στόχος ήταν ένας επί ίσοις όροις διάλογος ανάμεσα στην Τέχνη, την Τεχνολογία και την επιστήμη. Σε συνεργασία με άτομα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα με τη μορφή τεχνολογικών εφαρμογών και καλλιτεχνικών έργων, σε ένα πειραματικό επίπεδο. Οι περιοχές έρευνας και εφαρμογών που απασχόλησαν το εργαστήριο μέχρι τώρα είναι:

  • τεχνολογίες σύγχρονης σειριακής και διαδραστικής αφήγησης για καλλιτεχνικά ή εκπαιδευτικά έργα,
  • σύνθετες πλατφόρμες διασύνδεσης διαφορετικών τεχνολογιών για την υποστήριξη υβριδικών καλλιτεχνικών έργων,
  • ανάπτυξη ενός σύγχρονου εικονικού εργαστηρίου του καλλιτέχνη για την έρευνα, εκπαίδευση και συνεργασία από απόσταση,
  • επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και
  • οργάνωση της μνήμης και της γνώσης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα αυτής της εμπειρίας είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διεπιστημονικού μάστερ του οποίου ένα μέρος της εκπαίδευσης και συνεργασίας γίνεται μέσα στο διαδίκτυο (www.eumaster.asfa.gr).

Στην ομιλία θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές, οι βασικές ιδέες και τα σχέδια για το μέλλον.

Date(s): 
Wed, 05/06/2013 - 14:00 - 15:00

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy