Συμφωνία ΕΚΕΦΕ 'Δ' με IBM

Printer-friendly versionSend by email

Στις 18 Μαρτίου 2016 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ ΕΚΕΦΕ "Δ" και International Business Machines Corporation (IBM) για παροχή Εξειδικευμένων Τεχνικών Υπηρεσιών από το Εργαστήριο Εξειδικευμένων Τεχνολογικών Εφαρμογών και Μελετών Πληροφορικής (Intelligent Software Solutions Lab | ISS).

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy