Έως 28/12: Δύο (2) θέσεις στο ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ

Printer-friendly versionSend by email

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ: Καινοτόμες Τεχνολογίες και Εφαρμογές βασισμένες σε Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Υπολογιστικό Νέφος (Cloud)» (Ε-12181) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002521 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 & 2: Ειδικότητα Πληροφορικός

Deadline to apply or register: 
Fri, 28/12/2018

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy