• 2 Δεκεμβρίου, 2021 till 2 Δεκεμβρίου, 2021
  • Copenhagen, Denmark

Dr Petasis George presented a paper during the EMNLP 2017 Conference and co-organized the 4th Workshop on Argument Mining. Both took place in Copenhagen/Denmark the period 07-11 September 2017.

EMNLP 2017 Conference (website)http://emnlp2017.net/

Μετάβαση στο περιεχόμενο