• 20 Μαΐου, 2022 till 20 Μαΐου, 2022
  • Odense, Denmark

Dr Constantinos Spyropoulos participated in the “WHINN – Week of Health and INNovation”, which took place in Odense, Denmark the period 4-7 of October 2016.

WHINN 2016 websitehttp://en.welfaretech.dk/updates/2016/january/whinn-2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο