• 7 Δεκεμβρίου, 2021 till 7 Δεκεμβρίου, 2021

Topic for MSc theses: Sofiou Fragiski-Ioanna
Την περίοδο από Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο 2013, ξεκίνησε η ακόλουθη διπλωματική εργασία:
-Σοφίου Φραγκίσκη-Ιωάννα: “Καταγραφή της υγρασίας εδάφους με την βοήθεια δεδομένων του δορυφόρου SMOS – Soil Moisture and Ocean Senility”

Μετάβαση στο περιεχόμενο