Κουντουριώτης Βασίλης

Printer-friendly versionSend by email
Post-Doctoral Researcher
Lab: 
Integrated Systems Laboratory (ISL)
E-mail: 
b.kountouriotis@iit.demokritos.gr
Phone extension: 
3128
Languages: 
Αγγλικά

Ο δρ. Βασίλης Κουντουριώτης κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών και ειδικότερα στη Θεωρία Τυπικών Γλωσσών και Λογικού Προγραμματισμού. Στη διατριβή του εστίασε στη λύση σημαντικών σημασιολογικών προβλημάτων των Boolean γραμματικών, τα αποτελέσματα της οποίας σήμερα διδάσκονται σε ξένα πανεπιστήμια. Ο Βασίλης έχει εκτενή γνώση ανάπτυξης και ανάλυσης λογισμικού, η οποία συμπληρώνεται από το θεωρητικό του υπόβαθρο στην επιστήμη της Πληροφορικής. Σήμερα εργάζεται στο Εργαστήριο Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Δημόκριτου ως Συνεργάτης Ερευνητής στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων (FP7), ετοιμάζοντας και υποβάλλοντας νέα έργα (proposals) προς ρηματοδότηση καθώς και ερευνώντας σχετικά με ρεαλιστική μοντελοποίηση μεγάλου πλήθους ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο.

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy