Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσωποποίησης στην πλατφόρμα Pserver

Printer-friendly versionSend by email
Dissertation title: 
Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσωποποίησης στην πλατφόρμα Pserver
Author name: 
Παντζαράς Μάριος, 30/9/2015
School: 
Harokopio University
NCSR Supervisor: 
Γιώργος Γιαννακόπουλος

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy