Το κανάλι EURONEWS προβάλλει το Ευρωπαϊκό έργο RADIO (SKEL Lab)