Αφιέρωμα από το περιοδικό Πρίσμα στo Ευρωπαϊκό έργο iASiS του SKEL Lab