Έως 30/03: Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για το έργο IASIS