Έως 30/03: Τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών για το έργο BigMedilytics