ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - Ευφυή Δίκτυα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Printer-friendly versionSend by email
Name: 
Ευφυή Δίκτυα Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας
Acronym: 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Το έργο "ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ" αποβλέπει στο να επιστρατεύσει και να δημιουργήσει ένα οικοσυστήματα αποτελούμενο από ‘υπηρεσίες’ οι οποίες απορρέουν και παρέχονται από συσκευές (σένσορες, ελεγκτές, κτλ.), δεδομένα η ακόμα και βιολογικά συστήματα (π.χ. άνθρωπο). Οι υπηρεσίες αυτές δύναται να είναι τύπου ανίχνευσης (sensor), επεξεργασίας (processing) και δράσης (actuation). Μέσω του συστήματος αυτού οι παραπάνω υπηρεσίες θα δύναται να νοικιαστούν / προσληφθούν από χρήστες του συστήματος προκειμένου να εκπληρώσουν κάποιον στόχο. Ως εκ τούτου , ανάλογα με την κυριότητα και τα δικαιώματα πρόσβασης, το οικοσύστημα μπορεί να περιέχει ιδιωτικές και δημόσιες ή και ανοιχτές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν δυναμικά, δίνοντας αφορμή για νέα και ενδιαφέροντα επιχειρηματικά μοντέλα.

Programme: 
NSRF / ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝ ΙΙ)
Dates
Start to End date: 
04/02/2013 - 31/12/2015
Duration: 
35 months
Dissemination
Financial Info
Funding organization: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - ΣΑΕ "E0138"
GEL code: 
1807
Total budget: 
€1140000
EU funding: 
€1140000

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy