Τα νέα του SKEL

Σύνολο νέων: 542 - Για τα πλήρη κείμενα των άρθρων, μεταφέρεστε στον ιστοχώρο του Ινστιτούτου


Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού (SKEL Lab), ΙΠ&Τ ανέλαβε πρόσφατα έξι (6) νέα ερευνητικά έργα. Το Εργαστήριο SKEL και το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής του ΙΠΡΕΤΕΑ έχουν ήδη ξεκινήσει συνεργασία στο πλαίσιο της Εθνικής Εμβληματικής Δράσης Ιατρικής Ακριβείας. https://www.iit....
Published at: 22/10/2018 - 12:22
We would like to invite you to the opening event of the second year of the MSc in Data Science program for the academic year 2018-2019. The event will take place on Monday 1 October, at 18.00 in the Library of NCSR ‘Demokritos’. The agenda of the event is as follows: · 18.00-18.15: Welcome by the...
Published at: 27/09/2018 - 14:12
Οι φωτογραφίες και οι παρουσιάσεις απο την εκδήλωση είναι διαθέσιμες εδώ. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, η SciFY, και το INNOVATHENS σας προσκαλούν στην 24η SciFY Academy με θέμα, “Τεχνητή Νοημοσύνη &...
Published at: 18/09/2018 - 17:45
A new Google DNI project namely Data Stories (https://newsinitiative.withgoogle.com/dnifund/dni-projects/data-stories-...) will begin in 2018 with SKEL lab as one of the partners. The project is projected to start in October 2018 and will run for 18 months.
Published at: 17/09/2018 - 12:51
The National Centre for Scientific Research "Demokritos" (NCSR-D) will once again be hosting the European Researchers' Night on the 5th of October. The event presents science and researchers in different kinds of workshops, panel discussions and exhibitions. All events are free. The Institute of...
Published at: 03/09/2018 - 16:29
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα επέκτασης έως τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «DARE: Delivering Agile Research Excellence on European...
Published at: 12/09/2018 - 11:12
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠOΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» (Ε-12189) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002738.
Published at: 03/08/2018 - 14:21
Οn July 11, 2018 the iASiS project organised the Big Data for Precision Medicine Symposium (http://events.demokritos.gr/?session=big-data-for-precision-medicine) in the frame of the 6th Hellenic Forum, at the campus of NCSR Demokritos in Athens, Greece.
Published at: 01/08/2018 - 12:39
On July 15th, Dr. C. Spyropoulos from SKEL Lab, IIT, co-organised and participated in the ΑΙ4ΙοΤ - "Workshop on AI for Internet of Things", in the context of the IJCAI-ECAI-18 (27th International Joint Conference on Artificial Intelligence & 23rd European Conference on Artificial Intelligence...
Published at: 14/09/2018 - 17:38
Οn July 10, 2018 the H2020 DARE project organised the workshop "The role of Research e-infrastructures in the National Research Agenda" in the frame of the 6th Hellenic Forum, at the NCSR Demokritos campus in Athens, Greece. Over 80 delegates participated in the workshop, amongst which the...
Published at: 14/09/2018 - 17:20

© 2018 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy