Πιθανοτικές σχέσεις χρονικών διαστημάτων

Printer-friendly versionSend by email
Qualifications Required: 
βασικές γνώσεις πιθανοτήτων, γνώσεις προγραμματισμού
Qualifications Desired: 
γνώσεις C++

Η αναγνώριση σύνθετων γεγονότων (παράδειγμα: αυτόματη ανάλυση αγώνα μπάσκετ) απαιτεί συνδυασμό πληροφορίας που βασίζεται στην σχετική χρονική θέση των χρονικων διαστημάτων (π.χ. κατά την διάρκεια, πριν, με την εκκίνηση). H αλγεβρα των δεκατριών εναλλακτικών σχέσεων χρονικών διαστημάτων που μπορούν να υπάρξουν (σχέσεις του Allen) μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για τον πιθανοτική επέκταση των σχέσων αυτών, όταν τα ακριβή όρια των διαστημάτων δεν είναι γνωστά. Η κλεψύδρα του Allen (βλέπε σχήμα) είναι ένα πρόσφατο εργαλείο που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό. Στόχος της εργασίας είναι η περαιτέρω μελέτη του εργαλείου και η εφαρμογή του σε πραγματικά σενάρια αναγνώρισης γεγονώτων.

Administration

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy