Συχνές Ερωτήσεις για την θέση προγραμματιστή στη θεματική περιοχή "Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet του Μέλλοντος" (Identity Management for the Future Internet)’,

Printer-friendly versionSend by email

(1) Θέση προγραμματιστή στη θεματική περιοχή "Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet του Μέλλοντος’ (Identity Management for the Future Internet)".

Η επίσημη προκύρηξη της θέσης βρίσκεται στο: https://www.iit.demokritos.gr/news/four_job_posts_synaisthisi.
Τελευταία ενημέρωση: 14/5/2014.

Επικοινωνία: Χαράλαμπος Κουτσούρης, 2106503125, harisk@iit.demokritos.gr.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιό είναι με τεχνικούς όρους το αντικείμενο της θέσης;
Ο υποψήφιος που θα επιλεχθεί για αυτή την θέση θα συμμετέχει στην ανάπτυξη του υποσυστήματος διαχείρισης ταυτότητας μιας μεγαλύτερης ερευνητικής πλατφόρμας λογισμικού για νέας γενιάς εφαρμογές. Ζητείται ικανότητα μελέτης και κατανόησης της διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και πολιτικών ασφάλειας με πολλαπλές οντότητες (χρήστες, συσκευές, εφαρμογές). Το υποσύστημα που θα παραχθεί πρέπει να έχει τεχνική τεκμηρίωση με παραδείγματα για την χρήση του από ομάδες ερευνητών/προγραμματιστών που θα αξιοποιήσουν την πλατφόρμα. Η υπηρεσίες του υποσυστήματος θα πρέχονται μέσω API και WEB UI.

2. Ποιές είναι οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται;
- Εμπειρία προγραμματισμού με python ή Java
- Εμπειρία στην δημιουργία εφαρμογών με html / javascript, ιδανικά html5
- Άνεση στη χρήση XML, SQL

3. Ποιές επιπλέον τεχνολογίες είναι χρήσιμες;
- RestFul και SOAP APIs
- SAML, XACML, OpenID, ΟΑΤΗ
- Unified Service Description Language
- LDAP
- RDF, SPARQL

4. Ποιό είναι το προφίλ του ανθρώπου που ψάχνουμε;
Ζητάμε έναν προγραμματιστή ή μηχανικό λογισμικού με πάθος στην δημιουργία σπουδαίων λύσεων λογισμικού. Συμμετέχει δημιουργικά σε μια μικρή ομάδα και αναλαμβάνει καθήκοντα που αυξάνουν την αξία του προϊόντος και προωθούν την τεχνογνωσία του ιδίου. Η ερευνητική εμπειρία στο θέμα της διαχείρισης ταυτότητας σε εφαρμογές future Internet είναι θετική άλλά όχι απαραίτητη.

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy