Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 64

  1. The goals of this project is to parse all user reviews of an online game publishing platform for a particular game, and to produce a human-readable summary. Beyond standard methods for evaluating the...
  2. Motivation Recent technological advances in computer systems and telecommunications set a fertile ground for the rapid growth of the Internet of Things (IoT). The core characteristic of IoT is the...
  3. * Please note that we welcome proposals from students carrying experience in different thematic areas such as Agriculture, Tourism, Logistics, Healthcare or any other areas that may believe the IoT...
  4. Motivation Recent technological advancements, as well as the adoption of service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile ground for the rapid growth of the...
  5. Motivation Recent advances in computer systems and in communication technologies and protocols, as well as in service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile...
  6. During the last five years, there is a growing number of initiatives for publishing detailed economic data such as business information (e.g. https://opencorporates.com/), public procurement (e.g....
  7. Με την μεγάλη διάδοση της χρήσης των συσκευών εισαγωγής ψηφιακής πληροφορίας όπως τα Tablet PCs και τα Smart Boards, δημιουργήθηκε η ανάγκη για αυτόματη επεξεργασία και αναγνώριση της γραφής χωρίς...
  8. Motivation Recent advances in computer systems and in communication technologies and protocols, as well as in service-oriented (SoA) and everything as a service (EaaS) architectures, set a fertile...
  9. Τα τελευταία χρόνια, με την ραγδαία εξάπλωση των συσκευών ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής. Για τον σκοπό αυτό, και πιο συγκεκριμένα για την ανάλυση...
  10. Σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων αναγνώρισης και εξαγωγής μεταφοράς και γενικά μη-κυριολεκτικής χρήσης λέξεων. Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στον εντοπισμό κριτηρίων διάκρισης που δεν...

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy