Μεταπτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες και πρακτικές ασκήσεις - προτεινόμενα θέματα του τομέα Ευφυών Συστημάτων

Συνολικός αριθμός θεμάτων: 64

  1. Τα συστήματα αναγνώρισης γεγονότων δέχονται ως είσοδο ροές δεδομένων επί των οποίων προσπαθούν να εντοπίσουν ενδιαφέροντα μοτίβα, με βάση κάποιους κανόνες που έχει ορίσει ο χρήστης. Τέτοια συστήματα...
  2. Στο πεδίο των ρομπότ εσωτερικού χώρου, σημαντικό θέμα είναι η δυνατότητα της κίνησης σε χώρους όπου υπάρχουν και κινούνται άνθρωποι, και η συνατότητα του εντοπισμού και προσέγγισης του συγκεκριμένου...
  3. Ανάκτηση ψηφιακών εγγράφων με βάση την κειμενική πληροφορία (λέξη) ή την εικόνα που περιέχουν. Η τεχνική που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλον τοπικού υπολογιστή ή στο διαδίκτυο....
  4. Οι διαστάσεις και γενικότερα οι γεωμετρικές ιδιότητες των νανοδομών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοχές της νανοτεχνολογίας επηρεάζουν σημαντικά τη φυσικοχημική συμπεριφορά τους. Κατά συνέπεια...
  5. Θα μπορούσε ο Hannibal Lecter να είναι ο καλός; ο Norman Bates; ο Darth Vader; Και αν όχι, γιατί; Η διπλωματική αυτή αναζητά κανονικότητες στην ονοματοδοσία φανταστικών χαρακτήρων και ειδικότερα...
  6. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο αυτόματα απαντάει στην ερώτηση "Πόσο ποιοτικός είναι ο ήχος σε εξωτερικούς αστικούς χώρους"; Ο όρος "ποιοτικός...
  7. Στην βιβλιογραφία των πολυ-πρακτορικών συστημάτων έχουν διατυπωθεί διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας πρακτόρων, όπως π.χ. πρωτόκολλα για διαπραγμάτευση, σύναψη συμβολαίου (contract-net), δημοπρασία (...
  8. Ο Λογισμός Πράξης (Event Calculus) είναι ένας ευρέως διαδεδομένος φορμαλισμός ο οποίος επιτρέπει την αναπαράσταση γεγονότων και των αποτελεσμάτων τους. Έχει χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση και...
  9. Τα περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης παρέχουν "διάφανες" υπηρεσίες προς τους χρήστες τους σε ένα ανθωποκεντρικό περιβάλλον διάδρασης. Συνήθως τα περιβάλλοντα αυτά απαρτίζονται από συσκευές (αισθητήρες...
  10. Τα συστήματα αναγνώρισης συμβολικών γεγονότων/συμπεριφορών από δεδομένα έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά πεδία, όπως αυτά της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Κατανεμημένων Συστημάτων και...

© 2019 - Institute of Informatics and Telecommunications | National Centre for Scientific Research "Demokritos"

Terms of Service and Privacy Policy